Personvern og cookies

HTS samler personopplysninger som er direkte relevante for virksomheten, som kreves for å overholde juridiske forpliktelser, eller av andre grunner, kan samles inn i samsvar med lokal lov, jfr. GDPR Artikkel 6. Personlige opplysninger HTS kan samle inn, bruke, lagre, overføre eller på annen måte behandle kan inkludere, men er ikke begrenset til:
Navn (inkludert tidligere navn) *; kontaktinformasjon (adresse, e-postadresse og telefonnummer) *; personnummer eller annet skatteidentifikasjonsnummer og kontoinformasjon (i et eget samtykke), og andre personlige data relatert til en anmodning om samarbeid eller ett samarbeid.

Søkeren må gi de personlige data som er merket med en stjerne i dette avsnittet til HTS (med mindre annet er spesifisert i søknadsprosessen) for at vi skal være i stand til å gi den avtalte tjenesten. Andre typer personopplysninger og informasjon om søkeren er frivillige.
BRUK OG ARBEID AV PERSONLIGE DATA

HTS har rett til å bruke de ovennevnte personopplysninger for følgende formål i henhold til og i forbindelse med utleie av bilstoler, bortsett fra i tilfeller der dette er begrenset av gjeldende lover:

HTS bruker ikke noen personopplysninger for direkte eller indirekte markedsføringsformål, unntatt når søkeren har gitt sin klare samtykke, og gir søkeren mulighet til enhver tid å protestere mot bruk av personopplysninger for direkte eller indirekte markedsføringsformål fra HTS Safety AB, HTS BeSafe AS, If barn-i-bil eller If Skadeforsikring.

Personopplysningene blir lagret i vårt system så lenge kontrakten løper og / eller reklamasjonsretten gjelder.

Som kunde har du rett til, i henhold til GDPR Artikkel 15, 16 og 17, tilgang til de lagrede dataene og i noen tilfeller få dem rettet, slettet eller overført. Vi vil ikke gi videre informasjon til noen i tilfeller der identiteten ikke kan dokumenteres. Dette for å sikre at vi ikke gir informasjon til tredjeparter / parter. Om du skulle oppleve at vår behandling av personlig informasjon er feil, ta kontakt med Service Center HTS, e-post: market@hts.no.